Advarsel Cookies brukes på dette området for å gi den beste brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter, antar vi at du samtykker i å motta cookies fra dette nettstedet. OK

Personvern

Ditt personvern er svært vikitig for oss. Derfor har vi laget denne personverns polisen så du enklere kan forstå hvordan vi samler, formidler og bruker personlig informasjon.

Følgende punkter skisserer våre retningslinjer for personvern:

  • Før eller på tidspunktet for innsamling av personlige opplysninger vil vi bestemme formålet med å samle inn informasjonen.
  • Vi vil samle inn og bruke personlige opplysninger utelukkende med sikte på å oppfylle disse formålene som er spesifisert av oss og for andre kompatible formål, med mindre vi innhenter informasjon med samtykke fra vedkommende eller som kreves av loven.
  • Vi vil bare beholde informasjonen så lenge vi trenger for å fullføre disse formålene.
  • Vi vil samle inn personlig informasjon av lovlige og rettferdige midler og eventuelt, med viten eller samtykke fra den enkelte.
  • Personopplysninger skal være relevant for de formål som det er å bli brukt til, og, i den grad det er nødvendig for disse formål bør være nøyaktig, fullstendig og riktige.
  • Vi vil beskytte personlige opplysninger med rimelig sikkerhet mot tap eller tyveri, samt uautorisert adgang, kopiering, bruk eller endring.
  • Vi vil gjøre informasjon om våre retningslinjer og rutiner knyttet til håndtering av personopplysninger lett tilgjengelig for brukerene.

Vi er forpliktet til å drive vår virksomhet i samsvar med disse prinsippene for å sikre at konfidensialiteten av personlige opplysninger er beskyttet og vedlikeholdt.