Advarsel Cookies brukes på dette området for å gi den beste brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter, antar vi at du samtykker i å motta cookies fra dette nettstedet. OK

Angrerettskjema

Angrerettskjema
Du har 14 dagers fri angrerett fra mottakelse av varene. Ved angring må varene leveres tilbake i samme stand og mengde som da de ble mottatt. Med andre ord kan du ikke ta i bruk produktene eller bryte emballasjen og angre deg deretter.

Angrerettskjema må fylles ut og legges ved pakken når du sender den i retur. Angrerettskjema finnes her og mer utfyllende informasjon om angrerett finnes her.